8.2 Dnes upraveny trasy na Hliňáku na bruslení a klasiku. Na Čermnou je projetý malý a velký okruh.Sněhové podmínky na kopcích v okolí Hostinného jsou stále dobré. Okruh pod Mackrábem není možné momentálně udržovat technikou.
více informací »

Detailní předpověď naleznete
na www.meteopress.cz

Výroční členská schůze
Zpráva
o činnosti oddílu běžeckého lyžování při TJ TATRAN
v roce 2006


Hlavní činností oddílu je strojní udržování lyžařských běžeckých tratí okolí Hostinného a přilehlých obcí, vytyčování optimálních tras v terénu i do lyžařských map.
Další činností oddílu je propagace běžeckého lyžování, pořádání společných vyjížděk a přejezdů na běžkách i vícedenní pobyty na horách k zvyšování kondice.
Ve zprávě je hodnocena především činnost předchozí zimní sezóny roku 2006 a příprava na sezónu následující.
1. Trasy běžeckých stop :
Vycházelo se ze zkušeností a osvědčených tras předchozích dvou sezón. Rozhodující pro volbu tras je průchodnost terénu pro sněžný skútr, atraktivnost a logické okruhy tras s možností občerstvení, přání běžkařů a obcí,vzdálenosti a časové zvládnutí tras skútrem.
Významnou změnou bylo rozšíření upravovaných tras severně od Hostinného. Obec Rudník –lyžařský oddíl SKI-Rudník, začal upravovat stopy samostatně (zatím zakázkově, soukromým skútrem). Trasy upravovaných stop se tím rozšířily až po Černý Důl a Janské Lázně.
Tím je uzavřeno logické propojení dvou tras Hostinné a napojení na udržované běžecké trasy Krkonoš z Černé hory, Jánských lázní, Černého Dolu, Strážného a Vrchlabí.
Trasy z Hostinného se rozšířily o pravidelné vyjíždění na Pilníkov. Nově se od příští sezóny prodlužuje západní trasa až po Prostřední Lánov a na Kovářov s napojení rolbou upravovaných tras z Černého Dolu.

2. Průběh a hodnocení zimní sezóny r. 2006 :
Mimořádně příznivé sněhové podmínky; první projíždění sněžným skútrem 20.12.2005 poslední
projíždění 24.3.2006. Prakticky nepřetržitý průběh bez oblev. Na každý víkend byly připraveny
čerstvé stopy, obnovovalo se občas i v týdnu. Vyřešila se komunikace mezi řidiči skútru při úpravě
obou tras oblasti Hostinné, takže technika byla nasazována optimálně a v pravý čas.
Nebyly problémy s financováním provozních nákladů.
Úprava lyžařských stop druhým skútrem v Rudníku podstatně vylepšila možnosti výběru okruhů
turistických tras a tím atraktivnost oblasti. Výrazně se zvýšil počet lyžařů a to i z míst mimo
náš region.

3. Propagace, vytýčení a značení tras :
Rozsáhlá síť lyžařských tras si vynutila vypracování a vydání lyžařské mapy oblasti. Zajistilo
Informační centrum – Hostinné, ve spolupráci s oběma lyžařskými oddíly SKI-Hostinné a
SKI-Rudník. Mapy jsou k zadarmo k dispozici na informačních střediscích oblasti a občerstvo-
vacích místech.
Přes vydání lyžařských map nebyla ještě dostatečná orientace v terénu, zejména pro neznalé
návštěvníky a v oblasti Rudnických tras.
Z prostředků Svazku obcí Horní Labe byl financovaný projekt „Značení lyžařských tras
v Podkrkonoší“.
Projekt byl do zimy v celém rozsahu a na velmi dobré úrovni realizovaný – v terénu a na výchozích
místech jsou umístěny tabule s podrobnými, aktuálními lyžařskými mapami (1:18 500)
v oblasti Rudníku pak lyžařské směrníky.
Změny ve vylepšení tras po loňských zkušenostech a potřeba návaznosti na upravované běžecké
trasy Krkonoš od Vrchlabí, Lánova, Černého Dolu a Jánských Lázní vedly k vydání nové
lyžařské mapy, která zasahuje až do oblasti Krkonoš. Vydání mapy zajistil TJ SKI-Rudník
Nová mapa je financovaná z příspěvků sponzorů, není už zadarmo, ale za pořizovací
hodnotu 15,00 - 19,50 Kč opět k disposici v informačních střediscích a vybraných restaurací.

4. Provoz sněžného skútru, provozní náklady v r.2006 :
První projíždění lyžařské stopy se uskutečnilo 20.12.05 poslední 24.3.06.
Celkem bylo při úpravě běžeckých trati červené a modré trasy udržované oddílem SKI-Hostinné
najeto 706 km.
Spotřeba benzinu S 91 sezóna r.2005/2006 : 330,70 lt za 8 382 Kč
Spotřeba motorového oleje : 8,27 lt za 1 943 Kč
Spotřeba benzinu : 46,84 lt/100 km

Náklady na 1 km upravené stopy :
Kalkulace pohonných hmot (benzin+olej) 14,62 Kč/km
Ostatní náklady :
- předsezónní servis 780 Kč
- mzdy, odměny řidičům + údržba 10 430 Kč
- spotřební materiál 982 Kč
- telefony 1 000 Kč
- cestovné, nákup benzinu 234 Kč
Celkem ostatní náklady : 13 426 Kč ~ 19,02 Kč/km
Náklady celkem : 14,62 + 19,02 = 33,64 Kč/km


5. Zimní sezóna r. 2007 :
Průběh letošní zimy neumožnil úpravu běžeckých tratí. Vyjímkou byl den Axmanova memoriálu,27.1.07 kdy se po prve a naposled projížděla stopa před postupujícími lyžaři. Po trase bylo možné jezdit ještě 2 dny a tím zimní sezóna v Hostinném skončila. Nedá se předpokládat, že by ještě do jara byla v Hostinném použitelná vrstva sněhu.
Skútrem se projelo pouhých 22 km stopy (proti 600 – 700 km v minulých sezónách).
Nebyl sníh ani na horách, teprve koncem ledna se vytvořily ve vrcholových partiích Krkonoš a Jizerských hor přijatelné podmínky pro běžecké lyžování.
V lednu byly zprovozněny internetové stránky našeho oddílu
www.skihostinne.cz
Zde by měly být aktuální informace o stavu běžeckých tratí, mapa a popis udržovaných tras,
připravované akce a fotodokumentace ze společných akcí oddílu.

Náš oddíl od začátku února organizuje každou víkendovou sobotu výjezd za sněhem. Dvakrát to
byla trasa okruhu Benecko – Mísečky, dále Harrachov – polské Jizerské hory, příští sobotu
Pomezní boudy – Svoboda n.Úpou. Pozvánky a propozice na tyto výjezdy, jsou v dostatečném
předstihu zveřejněny na našich webových stránkách, není určeno jen pro členy oddílu.
Díky výborným sněhovým podmínkám, dobrému počasí a skvělé partě, byly zatím všechny
výjezdy vydařené.
Začátkem března letošního roku je tradiční čtyřdenní, nebo víkendové oddílové soustředění na Jizerce v Jizerských horách. Tentokrát bude zaměřené na kondiční lyžování po perfektně upravených závodních tratích v oblasti polských Jakuszyc se zdokonalováním a pro některé výukou skatingového lyžování.

Pokud umožní sněhové podmínky a počasí, budou pokračovat sobotní výjezdy ještě po soustředění.
Až ani to nepůjde, budeme se scházet na jarní cykloturistické výjezdy, jako v minulém roce.
Tím naše činnost v roce 2007 prakticky končí.
Začíná v listopadu přípravou techniky na zimní sezónu a prvním projížděním běžeckých stop koncem prosince, pakliže bude normální průběh zimy.

Zapůjčená technika – sněžný skútr BURAN a příslušenství jsou po 4 letech a tříletém provozu
v dobrém stavu. Protože skútr nebyl letos téměř používaný, připravenost na příští sezónu
zůstává. Posezónní servis (povolení pásů, usazení na špalky) provádíme sami, předsezónní
servis značková firma. Zůstává zásoba olejů na celou sezónu a předzásobení benzinem.

Trasy udržované oblasti se jeví optimální a zřejmě se už nebudou provádět významnější změny.

Rekreační běžecké lyžování patří v našem regionu zřejmě k nejmasovějším sportům, zájem veřejnosti se každým rokem zvyšoval. Je škoda, že tři úspěšné roky byly přerušeny nepřízní počasí. Připravenost na letošní zimní sezónu a finanční zajištění byly nejvyšší za celou dobu činnosti oddílu běžeckého lyžování.
23.2.2007
Pichl

Vichřice, která se prohnala v noci z 18.1.2007 na 19.1.2007
nad celou Evropou, způsobila nemalé škody i na naší červené magistrále.

K naší velké radosti je dnes situace zcela jiná než se jevila v pondělí. Ani největší optimisté nepředpokládali, že do jara se situace změní. Nástup na magistrálu byl lesem zcela vyloučen. Doufali jsme, že snad by šel zprovoznit náhradní průjez lesem k lomu. Ale hned první pracovní dny po kalamitě bylo započato s úklidem vyvrácených a polámaných stromů. Dnes tj. 25.1.2007 je situace zcela jiná. Cesta lesem je opět průchodná! Za to patří nemalý dík organizátorům akce Úklid kalamity i všem, kteří se o úklid zasoužili. Jedině díky jim je možné ještě v letošní zimě tuto cestu používat.

Jsme velmi rádi, že úklid proběhl tak rychle, protože práve tuto sobotu bude tato cesta jistě využita jako trasa pro akci KČT Axmanův memoriál. Takže je třeba ocenit, že díky takovým obětavým a pracovitým lidem mohou všichni Ti, kteří rádi podnikají vycházky a výlety do přírody, tedy nejen lyžaři či turisté, tuto cestu využívat.

27.1.2007 Axmanův memoriál díky napadanému sněhu je možno jet na lyžích. Trať bude připravena.


© 2008 SkiHostinne.cz
živý plot