8.2 Dnes upraveny trasy na Hliňáku na bruslení a klasiku. Na Čermnou je projetý malý a velký okruh.Sněhové podmínky na kopcích v okolí Hostinného jsou stále dobré. Okruh pod Mackrábem není možné momentálně udržovat technikou.
více informací »

Detailní předpověď naleznete
na www.meteopress.cz

Výroční členská schůze 6.12.2007

USNESENÍ

z výroční členské schůze oddílu běžeckého lyžování při TJ TATRAN se sídlem Hostinné konaného dne 6. prosince 2007 v Arnultovicích.

Členská schůze volí :

 • předsedu oddílu pana Pavla Krčmář,
 • místopředsedu oddílu pana Zdeňka Pichla,
 • hospodářku paní Janu Šiftovou

Členská schůze schvaluje :

 • přijetí nových členů oddílu Karolíny Trejbalové a Ivany Vostrovské,
 • výši mzdových nákladů pro členy oddílu při udržování běžeckých tratí Pod Černou horou pro sezónu 2007/2008 ve výši 75,-- Kč/hod,
 • příspěvek na společné akce v sezóně 2007/2008 při účasti 8 a více členů celkem ve výši 15 000 Kč,
 • příspěvek pro člena na akci Jizerky 2008 ve výši 200,-- Kč/den,
 • výši členských příspěvků obcí pro rok 2008 a 2009 ve výši 100,-- Kč,
 • rozpočet pro rok 2007 oddílu běžeckého lyžování ve struktuře: příjmy 5,1 tis. Kč a výdaje 36,0 tis. Kč, přebytek hospodaření oddílu k 31.12.2007 19,19 tis. Kč,
 • rozpočet pro rok 2008 oddílu běžeckého lyžování ve struktuře: příjmy 43,6 tis. Kč a výdaje 48,6 tis. Kč, přebytek hospodaření oddílu k 31.12.2008 14,19 tis. Kč,

Členská schůze bere na vědomí :

 • zprávu pana Zdeňka Pichla o činnosti oddílu v roce 2007,
 • zprávu paní Jany Šiftové o stavu financí a pokladny ke dni 6.12.

    

Přítomno 20 členů, z celkem členské základny 28

Schváleno : 20 hlasy

Proti : 0

Zdržel se hlasování : 0

 

 

Pavel Krčmář v.r.  předseda oddílu 

Zdeněk Pichl v.r. místopředseda oddílu


© 2008 SkiHostinne.cz
živý plot